Nye Helsehuset i Stavanger

Utstillingsdesignet i nye Helsehuset i Stavanger er moderne, vennlig og forhåpentligvis inspirerende. Deler av utstillingsdesignet er preget av pegboards, som gir en frihet til å stille ut hjelpemidler til inspirasjon for Stavangers befolkning. Trehåndtakene er designet for et godt grep (også for dem som har vansker med å åpne/lukke skap og skuffer) og viser at funksjon og god design henger sammen. Fargene er duse og friske og minner lite om institusjons-farger. Wayfindingen er tydelig og kontrastrik. Håndskriften i folie-dekoren er med på å mykne det visuelle intrykket, samt er tydelig i sin kommunikasjon.

Jobben er gjort sammen med mine gode venner i procontra, Link Arkitektur og Gert Gill.

Infill bolig i Stavanger

“Trehytter i trekronen” beskriver konseptet for INFILL boligen. “Utsikts-hyttene” er av laftet tre og gjemmer seg i den transparente trekronen (av glass). Bære-konstruksjonen imiterer trestammene og er synlig gjennom alle etasjene. Det er leilighet i første etasje, familiebolig over 2 plan med en takterrasse i de øvrige etasjene. Under boligen er det en grønn lunge av trær, vannspeil og beplantning. Det er plass til å parkere mellom bæresøylene. Boligene optimaliserer lysforholdene, samt gir skjerming der en trenger det.