Kjøkkendesign for Hamran

Da Anita Brekke ikke fant kjøkkenet hun ville ha, satte hun seg like godt ned og tegnet det selv, sammen med Linda J. Folkvord. I dag er kjøkkenet til salgs hos Hamran.