Illustrasjon til henteavfall.no

Stavanger kommune renovasjonsavdeling henter større mengde brukt tøy, gratis hjemme hos folk. Vi fikk i oppgave å kommunisere denne nye ordningen. Illustrasjonen ble utformet bestående av klær, sengetøy, sko, belter, gardiner osv. som dannet en lastebil. Dermed fikk vi samtidig vist hva som kan hentes. Illustrasjonen er laget i samarbeid med mine tidligere kolleger fra procontra.