Byidentitet i Sandnes øst & transformasjon av historiske siloer

Min diplombesvarelse omfatter å transformere kornsiloene midt i Sandnes sentrum, for å gi byrommet i Havnegata 4  en byutvikling som skaper en stedsidentitet med røtter i historien.

Elven Storånå tas aktivt i bruk og inkluderes i det blå-grønne parkdraget.
Ved å etablere dette begynnende parkdraget fra sjøen er målet mitt at Sandnes kommune fortsetter

det grønne draget langs elven opp til Sandvedparken. Slik danner en viktige
grønt- og turområder midt i sentrum.

Den bærekraftige fremtidsbyen er den sunne byen med lokale verdier og autentisitet, samt med det unike og særegne i behold. Siloene midt i sentrum er enkle sylinderformede byggverk som skiller seg ut blant “kubistiske industri/boligbygg”. Kornsiloen fra 1977 dokumenterer den nære sammenhengen mellom landbruket og Sandnesindustrien. Den markerer havne- og industriområdet i det store landskapet i Gandsfjord-botnen.

En styrket byidentitet gjør det lettere for brukeren å lese stedet og for å navigere i området. Stedet står sterkere i konkurransen om å tiltrekke seg nye beboere og besøkende/turister med en tydelig identitet. Siloene kan via transformasjon bli et landemerke i regionen.

Siloene sett fra sjøsiden. Parkanlegget er hevet opp fra gateplan for å få en bedre utsiktspunkt til sjøen
og fjellene. Samt for å benytte kjeller til lagring, tekniske rom, parkering osv.
Sittetrapper, gode ramper, trær gjør at stedet brukenes for alle.

Stedsidentitet påvirker hvordan vi bruker byen, men også innbyggernes tilhørighet til stedet. Historiske røtter er viktig for folks tilhørighet og stolthet for byen. Sandnesbuen trenger å bli stolte av Sandnes, da de har blitt sett på som lillebror til Stavanger, eller byen “en kjører gjennom” eller “ hvor i helsikken er Sandnes”-sangen. 

På 90-tallet ble Sandnes kåret til en av landets styggeste byer. På den andre siden er byen stadig vekk kåret til den hyggeligste å bo i av egne beboere.

Sandnes har mange bygg og installasjoner å være stolte av. Vi må være bevisst og ha kunnskap og oversikt over hvilke bygg som forteller vår viktige og unike historie. Vår arv er vår handels-, teglverks-, ullvare-, trevare-, mølleindustri-, hermetikk-, og vår sykkel-historie. Vår industrihistorien er unik. Vår byutvikling og vår oppgave handler om å fortelle denne historien og lage Sandnes by unik. Vi skal passe på våre røtter i historiske bygg og samtidig skape fremtid med spennende vinger i fremtidsbygg.

Siloene er delvis verneverdige grunnet sin historiefortelling om matkommunen Sandnes. Jeg har i mitt studie sett på nye måter å skape en egen identitet for siloene i Sandnes. Utfordringene ved flere av transformasjonenen til bolig i Norge og utlandet har vært mangel på lyssinnslipp, samt form-messig kan silotransformasjonene se litt like ut.

Byggeriet mitt er nytenkende og lar seg inspirere av havren, både selve kornformen og kuttflaten en får ved å kutte selve kornstengelen.

Ideen er at siloene skal få en mere organisk form, ved å skråkutte siloene i forskjellige høyder, samt legge til i høyden på noen. Silotoppene blir vendt mot sør, øst og vest for å fange mere lys og varme, men i ly for den bitende Vestlandsvinden. 

Ved å ha offentlige terrasser på toppen, restaurant, trappetårn/trimtower og utsiktspunkt, som lyser i mørket, samt skape plass til næring i 1-og 2- etasje + bolig i de resterende etasjene, har en i tillegg til å skape et grønt parkanlegg, en opplevelsespark og byens utsiktstårn, gitt Sandnes via en transformasjon en stolt identitet og en turistmagnet.

Siloene åpnes opp i første etasje for næring feks, mikrobryggeri/bar, foodcourt med internasjonal mat, bakeri osv.  Klartevegg i en silo (på 8 etasjer), keramikk-verksted/studio i ande deler. Leiligheter i resten av byggeriet, med unntak av tak-terassene og restauranten på toppen.
Grønne byrom med gode solforhold. Planen er voksenhusker i ring, forskjellige trampoliner,
dam med step-stones, benker og bord med grillsoner. Minifoss fra taket har vaiere som leder vannet ned. 
Aktiviteter innendørs er viktig da Vestlandet har mye regn og blåst. I stedet for en grønn flat park som vi ikke kan bruke meste parten av året kan vi skape både aktiviteter inne i siloene og ute i selve parken.Klatre tårn i siloene, kanoutleie til å farte i Storånå, og på sjøen med. Keramikkverksted/ studio med aktiviteter for hele familien.
Det er anlagt plener, broer og plantet trær for å gi ly for vinden, og de nye bygningene
(4 ekstra tresiloer) er plassert i sør, for å danne en lun sørside som beskytter mot den

fremtredende Nordvestvinden. Sørsiden ligger dermed i le.
Parken skal være frodig og grønn. 4 ekstra bygninger er lagt til for å hindre
vinden fra Nord og Nordvest.
I Sør er det anlagt sitteplasser i solsiden som oppfordrer til mer ro enn aktivitets-delen i nord.
Ved å skape en annerledes og mindre “flat” tomt er byromsnettverket utvidet,
og de urbane og grønne kvalitetene er koblet sammen.
Trappene og sittetrappene mot nord og sør gir fine utkikkspunkt over sjøen på den ene siden
og elven på den andre siden. Rampene i kortenstål gjør tilgjengeligheten stor for alle.
Trimtårnet har brede trapper slik at du kan løpe, gå rolige for å kunne oppleve Sandnes fra alle etasjer. Eller du kan stoppe opp og bare nyte utsikten. Bredden gjør at det er rom for alle og er en aktivitet i seg selv. Det er heis som også tar deg til toppen.
Planet viser 1 etasje og disponeringen av det grønne parklokket.
Tverrsnittet viser programmeringen av bygget. Siloene står på dagens kotehøyde, selve
park-lokket er plassert 3.5-4 meter over dagens nivå. Dette sikrer overvann fra
Storånå og hensyntas havhevning. I restauranten som ligger i toppetasjene får en panoramautsikt over Sandnes, fjorden, fjellet og bylivet.

Nye Helsehuset i Stavanger

Utstillingsdesignet i nye Helsehuset i Stavanger er moderne, vennlig og forhåpentligvis inspirerende. Deler av utstillingsdesignet er preget av pegboards, som gir en frihet til å stille ut hjelpemidler til inspirasjon for Stavangers befolkning. Trehåndtakene er designet for et godt grep (også for dem som har vansker med å åpne/lukke skap og skuffer) og viser at funksjon og god design henger sammen. Fargene er duse og friske og minner lite om institusjons-farger. Wayfindingen er tydelig og kontrastrik. Håndskriften i folie-dekoren er med på å mykne det visuelle intrykket, samt er tydelig i sin kommunikasjon.

Jobben er gjort sammen med mine gode venner i procontra, Link Arkitektur og Gert Gill.

Infill bolig i Stavanger

“Trehytter i trekronen” beskriver konseptet for INFILL boligen. “Utsikts-hyttene” er av laftet tre og gjemmer seg i den transparente trekronen (av glass). Bære-konstruksjonen imiterer trestammene og er synlig gjennom alle etasjene. Det er leilighet i første etasje, familiebolig over 2 plan med en takterrasse i de øvrige etasjene. Under boligen er det en grønn lunge av trær, vannspeil og beplantning. Det er plass til å parkere mellom bæresøylene. Boligene optimaliserer lysforholdene, samt gir skjerming der en trenger det.

 

 

Illustrasjon til henteavfall.no

Stavanger kommune renovasjonsavdeling henter større mengde brukt tøy, gratis hjemme hos folk. Vi fikk i oppgave å kommunisere denne nye ordningen. Illustrasjonen ble utformet bestående av klær, sengetøy, sko, belter, gardiner osv. som dannet en lastebil. Dermed fikk vi samtidig vist hva som kan hentes. Illustrasjonen er laget i samarbeid med mine tidligere kolleger fra procontra.